۵/۵ - (۶ امتیاز)

چربی گیر Cpi

چربی گیر Cpi ، بصورت ثقلی کار می کند، برای چربی گیری و ته نشین کردن ذرات معلق از آب یا فاضلاب استفاده می گردد و شبیه چربی گیرهای API کار می کند و علاوه بر آن، صفحات موازی ومواج به منظور افزایش سطح و افزایش راندمان جداسازی چربی دارد.

به طور کلی، دستگاه چربی گیر CPI (Corrugated Plate Interceptor) یک تجهیزات جداکننده جرمی است که برای جداسازی روغن و چربی از آب در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه به واسطه طراحی خاص و خطوط موج‌دار درون آن، قادر است جرم‌های سبک مانند روغن و چربی را از آب جدا کند.

چربی‌ها به علت کم بودن چگالی شان به سمت بالای چربی گیر حرکت کرده  و با تجهیزات مربوطه(چرخ و پارو) جمع‌آوری می‌شوند. ذرات معلق نیز به علت سنگینی در پایین قسمت شیب دار  تهنشین می‌شوند و بصورت لجن خارج می‌شوند.

نحوه کار چربی گیر Cpi

  • جداسازی کارآمد: دستگاه چربی گیر CPI به دلیل طراحی خاص خطوط موج‌دار درون آن، قادر است جرم‌های سبک مانند روغن و چربی را به صورت کارآمد جدا کند. این قابلیت به عنوان یک جداکننده جرمی مؤثر در کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی با مشکل انتقال چربی و روغن به شبکه فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • کاهش ریسک انسداد: با استفاده از دستگاه چربیگیر CPI، جرم‌های سبک مانند چربی و روغن از آب جدا می‌شوند و ورود آنها به شبکه فاضلاب و سیستم‌های دیگر را کاهش می‌دهند. این امر به کاهش ریسک انسداد و مشکلات ناشی از آنها مانند کاهش ظرفیت جریان آب، انسداد لوله‌ها و خسارت به تجهیزات کمک می‌کند.
  • حفظ محیط زیست: با استفاده از دستگاه CPI، جرم‌های سبک مانند چربی و روغن از آب جدا می‌شوند و جلوی ورود آنها به شبکه فاضلاب گرفته می‌شود. این اقدام به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی منابع آب کمک می‌کند.

چربی گیر cpi
چربی گیر cpi